Lobova, G.A., A.A. Iskorkina, V.I. Isaev, and V.I. Starostenko. 2015. ‚ÄúPetroleum Potential of Lower Jurassic and Pre-Jurassic Reservoirs of Ust-Tym Megadepresion‚ÄĚ. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (1):3-20. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111320.