Kudelya, A.M. 2014. “Evaluation of Radio-Wave Method of Soil Massif”. Geofizicheskiy Zhurnal 36 (1):170-76. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i1.2014.116168.