Strakhov, V.N., and M. G. Savin. 2013. “On the Management of Seismic Activity”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (6):3-9. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116448.