Belevtsev, R. Ya. 2012. “Genesis and Thermodynamic Evolution of Outer Geospheres”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (2):49-59. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116608.