Kendzera, A. V., O. E. Starovoyt, V. D. Omelchenko, L. I. Nadezhka, Yu. M. Volfman, I. P. Gabsatarov, S. P. Pivovarov, and Yu. V. Lesovoy. 2012. “The Krivoy Rog Earthquake on the 25th of December 2007. Instrumental Data”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (2):60-71. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116611.