Megerya, V. M., V. G. Filatov, V.I. Starostenko, I. N. Korchagin, A. M. Lobanov, Yu. V. Glasko, M. Yu. Volotskov, and S. A. Skachkov. 2012. “Opportunities and Prospects for Non-Seismic Methods to Search for Hydrocarbon Accumulations and the Geosoliton Concept of Their Formation”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (3):4-21. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i3.2012.116632.