Kozlenko, Yu.V., and M. V. Kozlenko. 2012. “Paleostroenie of the Northwestern Extremity of Antarctica and the Evolution of the Bransfield Strait”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (5):72-87. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116664.