Slivinskaya, G.V., T.V. Skarboviychuk, V.I. Yakuhno, and I. L. Knyazkova. 2012. “The Results of Paleomagnetic Studies of the Pleistocene Deposits of the Azov Sea (the Botievo Section)”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (6):79-90. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116710.