Gordienko, V. V., I. V. Gordienko, O. V. Zavgorodnaya, I.M. Logvinov, and V. N. Tarasov. 2012. “Evolution of the Tectonosphere of the Ukrainian Carpathians”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (6):160-78. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116726.