Varentsov, Iv. M., S. Kovalchikova, V. A. Kulikov, I.M. Logvinov, V. I. Tregubenko, and A. G. Yakovlev. 2012. “Simultaneous Magnetotelluric and Magnetovariation Soundings in the Western Slope of the Voronezh Massif”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (4):90-107. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116758.