Rokityansky, I. I. 2012. “Notes on Geoelectrics”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (4):235-44. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116777.