Starostenko, V. I., A. E. Antonyuk, M. G. Demchishin, A. P. Dyshlyk, A.V. Kendzera, P. I. Krivosheev, S. P. Levashov, V. I. Lyalko, Yu. A. Maslov, I. V. Matveev, A. G. Mychak, V. D. Omelchenko, N. I. Orlenko, V. F. Rybin, Yu. S. Slyusarenko, N. Kh. Sokovnina, and M. M. Teremenko. 2011. “Problems of Preservation of Architectural Heritage of the Historical Center of Kiev in Conditions of Increasing Ecological and Technogenic Risk”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (6):3-14. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116789.