Usenko, O. V. 2011. “Melting under the Conditions of the Upper Mantle”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (4):100-116. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116899.