Roganov, Yu.V., and V.Yu. Roganov. 2011. “Calculation of Wave Fields for Anisotropic Media With Absorption Based on the Reflective Method”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (4):117-26. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116900.