Popov, S. A., and V. I. Isaev. 2011. “Modeling of Naphthyogenesis in Southern Yamal”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (2):80-104. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117299.