Starostenko, V. I., I.B. Makarenko, O. M. Rusakov, I.K. Pashkevich, R.I. Kutas, and O.V. Legostayeva. 2010. “Geophysical Heterogeneity of the Lithosphere of the Megabasin of the Black Sea”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (5):3-20. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117496.