Maksimchuk, V. Yu., M. I. Orlyuk, V. I. Tregubenko, Yu. M. Gorodiski, V. P. Myasoedov, and E.F. Nakalov. 2010. “Ground-Based Absolute Magnetic Survey on the Backbone Network of Points of the Secular Passage in Ukraine for the Era of 2005”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (5):102-16. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117513.