Balenko, V. G., A. M. Kutniy, and T. N. Babich. 2010. “Quot”;. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (2):136-39. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117563.