Starostenko, V. I., V. I. Kazansky, N.I. Popov, G. M. Drogitskaya, V. B. Zayats, O. F. Makivchuk, A. A. Trypolsky, and M. V. Chicherov. 2010. “From Surface Structures to the Integral Depth Model of the Kirovograd Ore Region (Ukrainian Shield). 1”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (1):3-33. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117567.