Kravchuk, M. V., V. A. Korchyn, V. P. Kobolev, and N. I. Novik. 2018. “A System of Experimental Studies of Electric Properties of Rocks in the Inert Medium”. Geofizicheskiy Zhurnal 40 (1):93-106. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124018.