Savkiv, L. G., and B. T. Ladanivskyy. 2018. “Modern Information Technologies in Organization of Geophysical Studies”. Geofizicheskiy Zhurnal 40 (1):107-17. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124020.