Guliyev, H.H. 2017. “Quot”;. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (2):150-57. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i2.2017.133525.