Bakhmutov, V., I. Polyachenko, and S. Cherkes. 2018. “Problems of Precambrian Paleomagnetism on the Territory of Ukraine”. Geofizicheskiy Zhurnal 40 (5):245-68. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147491.