Gordienko, V. V., and L. Ya. Gordienko. 2018. “Velocity Model of the Ukrainian Subcrustal Mantle”. Geofizicheskiy Zhurnal 40 (6):30-51. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i6.2018.151004.