Starostenko, V. I., and M. I. Orlyuk. 2019. “85 Years - Inna Konstantinovna PASHKEVICH”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (1):231-33. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i1.2019.160342.