Vyalov, P.I., V.I. Starostenko, and V.P. Babak. 2019. “Pope Francis Congratulated B. Ye. Paton on His 100th Birthday”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (2):194-98. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164706.