Gordienko, V. V. 2019. “About Degassing of the Earth”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (3):18-45. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172420.