Usenko, O. V. 2019. “To the Problem of Origin of the Bug Series Rocks”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (4):60-76. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177365.