Entin, V. A., O. B. Gintov, S. V. Mychak, V. N. Belskyi, Yu. V. Geyko, E. B. Polyachenko, S. I. Guskov, and A. V. Marchenko. 2019. “«The Great» Dyke of the Bug Area”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (4):77-96. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177368.