Kuzmenkov, S. G., Yu. A. Kuzmin, P. A. Stulov, R. Sh. Ayupov, V. I. Bulatov, N. O. Igenbaeva, V. I. Isaev, and G. A. Lobova. 2019. “Identification of Hard-to-Recover Reserves of Ugra Oil”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (4):114-24. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177372.