Gordienko, V.V., I.V. Gordienko, L.Ya. Gordienko, O.V. Zavgorodnyaya, I.M. Logvinov, and V.N. Tarasov. 2020. “Zones of Recent Activation of Ukraine”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (2):29-52. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.201740.