Janik, T., V. Starostenko, P. Aleksandrowski, T. Yegorova, W. Czuba, P. Środa, A. Murovskaya, K. Zajats, K. Kolomiyets, D. Lysynchuk, D. Wójcik, J. Mechie, A. G łuszyński, V. Omelchenko, O. Legostaeva, A. Tolkunov, T. Amashukeli, D. Gryn, and S. Chulkov. 2020. “TTZ-South Seismic Experiment”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (3):3-15. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204698.