Kendzera, O. V., S. V. Mykulyak, Yu. V. Semenova, and S. I. Skurativskyi. 2020. “Modeling of Seismic Response of Soil Layer Within the Framework of Nonlocal Model of Continuous Medium”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (3):47-58. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204700.