Roganov, Yu. V., A. Stovas, and V. Yu. Roganov. 2020. “Dispersion of Phase Velocities in Horizontally Layered Anisotropic Slightly-Contrasted Periodic Media”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (3):109-26. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204704.