Starostenko, V., and V. Omelchenko. 2020. “To the 75th Anniversary of Anatoly Petrovich Tolkunov”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (3):206-8. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.205248.