Omelchenko, V.V., and P.G. Pigulevskiy. 2020. “Geological Structure of the Ingulets-Kryvyi Rih-Krupetsk Suture Zone Within Northern Side of the Dnipro-Donets Depression”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (4):108-19. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210675.