Logvinov, I.M., I.V. Gordienko, and V.N. Tarasov. 2020. “The Results of Geothermal and Geoelectric Studies in the Regions of Rivne, Khmelnitsky and Uzhno Ukrainsk NPPs”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (6):164-75. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222291.