Janik, T., V. Starostenko, P. Aleksandrowski, T. Yegorova, W. Czuba, P. Środa, A. Murovskaya, K. Zajats, K. Kolomiyets, D. Lysynchuk, Wуjcik D., J. Mechie, A. Głuszyński, V. Omelchenko, O. Legostaeva, A. Tolkunov, T. Amashukeli, D. Gryn, and S. Chulkov. 2021. “TTZ-SOUTH Seismic Experiment”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (2):28-44. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i2.230189.