Shcherbina, S. V., P.G. Pigulevskyi, I.Yu. Gurova, T. A. Amashukeli, L.O. Shumlianska, O. A. Kalinichenko, I. A. Kalitova, D.V. Malytsky, V.G. Nikulin, and S.T. Verbytsky. 2022. “A Study of the Properties of the Tectonic Structure of the Kryvyi Rih City Based on Statistical Analysis of Seismicity”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (6):248-65. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i6.251566.