Starostenko, V., T. Janik, W. Czuba, P. Środa, A. Murovskaya, T. Yegorova, A. Verpakhovska, K. Kolomiyets, D. Lysynchuk, D. Wójcik, V. Omelchenko, T. Amashukeli, O. Legostaeva, D. Gryn, and S. Chulkov. 2023. “The SHIELD’21 Deep Seismic Experiment”. Geofizicheskiy Zhurnal 45 (1). https://doi.org/10.24028/gj.v45i1.275126.