Roganov, Yu.V., and V.Yu. Roganov. 2016. “Wave Propagation in Periodic Fluid-Solid Layered Media”. Geofizicheskiy Zhurnal 38 (6):101-17. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.91877.