Rokityansky, I.I. 2017. “The Memory of Vladimir Schuman - a Scientist, Citizen, Patriot (on the Occasion of His 75th Birthday)”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (1):144-46. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i1.2017.95207.