Murovskaya, A. V., Nakapelyukh, M. V., Vikhot, Y. M., Shlapinskiy, V. E., Bubnyak, I. N. and Mychak, S. V. (2016) “Kinematic evolution of the Pieniny Klippen Belt in Cenozoic (Ukrainian Carpathians)”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(5), pp. 119–136. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107826.