Pigulevskyy, P. G., Svistun, V. K., Mechnikov, Y. P., Kyrylyuk, O. S. and Lisovoy, Y. V. (2016) “Features of disjunctive tectonics of Krivoy Rog iron ore area”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(5), pp. 154–163. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107829.