Gintov, O., Murovskaya, A., Yegorova, T., Volfman, Y., Tsvetkova, T., Bugaenko, I., Kolesnikova, E., Ostrovnoy, A., Bubnyak, I., Farfuliak, L. and Amashukeli, T. (2015) “Deep seismogenic zone Vrancea as an indicator of geodynamic processes”, Geofizičeskij žurnal, 37(3), pp. 22–49. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i3.2015.111101.