Starostenko, V. I., Lukin, A., Tsvetkova, T. and Shumlyanskaya, L. (2014) “Geofluids and up-to-date display of activization of the Ingul megablock of the Ukrainian Shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 36(5), pp. 3–25. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111567.