Strakhov, V. and Savin, M. G. (2013) “On the management of seismic activity”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(6), pp. 3–9. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116448.