Varentsov, I. M., Kovalchikova, S., Kulikov, V. A., Logvinov, I., Tregubenko, V. I. and Yakovlev, A. G. (2012) “Simultaneous magnetotelluric and magnetovariation soundings in the western slope of the Voronezh massif”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(4), pp. 90–107. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116758.