Rokityansky, I. I. (2012) “Notes on geoelectrics”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(4), pp. 235–244. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116777.