Shelukhin, V. V. and Eltsov, I. N. (2012) “Dynamics of near borehole zone while drilling poroelastic layer”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(4), pp. 265–272. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116780.